TEMPER BÖLÜMÜ

Temperlenirken dış yüzeylerine basınç gerilimi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamaları uygulanan cam, normal cama göre daha dayanıklı hale gelmekte, ısıl gerilmelere karşı direnci artmaktadır. Çok aşırı bir güce maruz kaldığı zaman zar büyüklüğünde parçalara ayrılması ve yaralanma riskini azaltması güvenlik camı olarak kullanılmasında en büyük etkendir.

Cam temperleme makinamız LAND GLASS marka  yükleme, ısıtma, soğutma ve kontrol olmak üzere 4 üniteden oluşmaktadır. Her bir ünite entegre çalışan otomatik kontrollü konveyör sistemine sahiptir.

Cam kalınlığına ve tipine göre parametreleri ayarlanan temper makinası istenilen ısıya geldiğinde camlar yüklenir. 4000×2500 milimetre alana yüklenen camlar start verilerek ısı ünitesine geçer, belirlenen sürelerde ısıtma ve sonrasında soğutma ünitesinde kalan camlar konveyör yardımıyla son kontrol bölümüne geçer. Burada görsel kontrolü yapılıp etiketi yapıştırıldıktan sonra diğer operasyona veya sevkiyata hazır hale getirilir.

Temper işleminden sonra cam üzerinde kesim, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz. Yalnızca bazı bakış açıları ve ışık koşullarında fark edilebilen “temperleme izleri” tolerans değerlerin içinde kalmak kaydıyla ortaya çıkan distorsiyonlar ısıl işlemin kaçınılmaz ve önlenemeyen sonucudur. Temperleme işlemi sırasında uygulanan hassas ısı rejimi ile minimuma indirilmiş izler başlı başına bir kusur olarak nitelendirilmemektedir.

Kullanım alanları; cephe camları, korkuluk camları, cam kapılar, mobilya camları, oto camları, şehir mobilyaları ve endüstriyel camlar şeklinde özetlenebilir.